چهارشنبه 03 مرداد 1403

تاریخچه

بی تردید ارتقاء سطح کیفی و کمی صنایع کشور و رقابتی شدن محصولات تولیدی – داخلی در بازارهای جهانی نیازمند نگرشی جامع و تفضیلی به تمامی عوامل تاثیر گذار در توسعه صنایع از جمله تامین خدمات زیربنایی مورد نیاز این رشته می باشد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با سرلوحه قراردادن سیاست ایجاد شهرکها ونواحی صنعتی در تمامی نقاط کشور سعی داشته تا مانع از هم گسستگی صنایع موجود در مناطق مختلف به لحاظ نوع تولید و مکان استقرار و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی گردد.
در سال 1362 قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و در سال 1376 قانون اصلاحیه آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در اواخر نیمه اول سال 1368 شرکت شهرکهای صنعتی جنوب با حوزه فعالیت سه استان فارس , بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد تاسیس شد. در سال 1371 با انتزاع دو استان بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد , شرکت شهرکهای صنعتی فارس فعالیت خود را ادامه داد. رسالت اصلی این شرکت در دو حوزه استقرار و تمرکز واحد های صنعتی در شهرکهای صنعتی و حمایت و پشتیبانی از صنایع کوچک میباشد و در این جهت علاوه بر ایجاد زیر ساخت های صنعتی , سعی در حمایت های مختلف از صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی داشته و این امر را به روش های مختلفی تا ارتقاء کامل سطح آموزشی و تکنولوژیکی صنایع مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی خصوصا صنایع کوچک ادامه خواهد داد.

وظایف

برنامه ریزی ومطالعه اولیه درزمینه نیازسنجی،امکان سنجی ومکان یابی شهرکهاو نواحی صنعتی در سطح استان.
ایجاد هماهنگی باکلیه دستگاههای ذیربط وتهیه گزارش توجیهی اولیه فنی_اقتصادی درخصوص نیازمنطقه به ایجادشهرک یا ناحیه صنعتی جهت تصویب شهرک یا ناحیه درهیات محترم وزیران یا شورای برنامه ریزی استان.
تملک اراضی شهرکها و نواحی صنعتی مصوب.
طراحی شهرکها ونواحی صنعتی بالحاظ نمودن اصل استقرارسازمان یافته واحدهای صنعتی،همجواری صنایع همگن وایجاد کلیه الزامات فنی وتامین امکانات زیربنایی واحدهای صنعتی.
اجرای پروژههای عمرانی جهت آماده سازی اراضی وایجادامکانات زیربنایی موردنیازازقبیل شبکه های معابر، توزیع آب،برق ،گاز،خطوط تلفن وجمع آوری فاضلاب به منظورایجاد بسترمناسب جهت تسریع دراستقرار صنایع در شهرکهای صنعتی.
تخصیص زمین به متقاضیان سرمایه گذاری وصاحبان صنایع وارائه خدمات جنبی مربوطه ازقبیل صدور مجوزاحداث ساختمان،وصل انشعابات آب وفاضلاب،ارائه معرفی نامه به شرکتهای برق،گاز ومخابرات ،صدور پایان کار ساختمان،تنظیم صورتمجلس تفکیکی ثبتی قطعات،معرفی به بانک جهت اخذ تسهیلات از بانکها ، معرفی صنعتگران بهره بردار به دفاتر اسناد رسمی به منظور انتقال قطعی سند مالکیت وسایر خدمات مشابه.
واگذاری امورمربوط به راهبری،نگهداری وخدمات شهرکها و نواحی صنعتی به صاحبان صنایع مستقر در آن شهرک یا ناحیه در راستای اجرای سیاست کاهش تصدی گری دولت.
احداث و واگذاری مجتمع های کارگاهی به منظور کمک به استقرارصنایع کوچک در شهرکها و نواحی صنعتی و ایجاد خدمات تکمیلی ازقبیل :احداث تصفیه خانه فاضلاب،ساختمانهای اداری،ورزشگاه،سالن اجتماعات،مسجد،درمانگاه و....ازجمله دیگر خدمات قابل ارائه توسط این شرکت میباشد.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب