چهارشنبه 03 مرداد 1403

معاونین و مدیران

مهدی اکرمی

معاون برنامه ریزی

سوابق مدیریتی:مدیر امور اقتصادی و واگذاری

 071332334143

پست الکترونیک:fars.iec@isipo.ir

 

علی زارعی

معاون فنی

سوابق مدیریتی:مدیر شهرک ها و نواحی صنعتی منطقه یک،رئیس گروه نظارت فنی

 07132308919

پست الکترونیکی:fars.iec@isipo.ir

سید محمود قیومی

معاون صنایع کوچک

سوابق مدیریتی:مدیر توسعه صنعتی و کارآفرینی،مدیر برنامه و بودجه

07132337238

پست الکترونیک:fars.iec@isipo.ir

 

مهران خاکساری

معاون توسعه مدیریت و منابع و عضو هیئت مدیره

سوابق مدیریتی:معاون برنامه ریزی،معاون فنی

 07132348326

پست الکترونیک:fars.iec@isipo.ir

فاطمه امین بیطرف

ذیحساب و مدیر امور مالی

سوابق مدیریتی:رئیس گروه حسابداری جاری

 07132337471

پست الکترونیک:fars.iec@isipo.ir

عبدالرسول نادری

مدیر حراست

مدیر حراست 07132360573

زهرا ایرانپور

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

سوابق مدیریتی:رئیس گروه فناوری اطلاعات،رئیس گروه کارگزینی و رفاه

 07132309820

امیر سام بختیاری نسب

مدیر برنامه ریزی و سرپرست مدیریت فنی

سوابق مدیریتی:مدیر برنامه ریزی،

 07132348414

منصور زینلی

مدیر امور متقاضیان 07132300744

محمد روستا

مدیر نظارت و ارزیابی فنی 07132306910

 

محمدرضا استکی

مدیر شهرک صنعتی منطقه 8 07137744747

سعید شیرنورد شیرازی

مدیر توسعه صنعتی و کارآفرینی 07132339095

امید رضا آریا

مدیر شهرک صنعتی منطقه 2  09172508216

عبدالله رستگار

مدیر شهرک صنعتی منطقه6  09173310554

علی علوی نژاد

سرپرست محیط زیست و ایمنی

 07132307789

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب