یکشنبه 12 آذر 1402

معاونین و مدیران

مهدی اکرمی

معاون برنامه ریزی 071332334143

 

علی زارعی

معاون فنی 07132308919

سید محمود قیومی

معاون صنایع کوچک 07132337238

مهران خاکساری

معاون توسعه مدیریت و منابع و عضو هیئت مدیره 07132348326

فاطمه امین بیطرف

ذیحساب و مدیر امور مالی 07132337471

مسعود کیانی

مدیر محیط زیست ،بهداشت ،ایمنی 07132348336

عبدالرسول نادری

مدیر حراست 07132360573

زهرا ایرانپور

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی 07132309820

امیر سام بختیاری

مدیر برنامه ریزی و طرح ها 07132348414

منصور زینلی

مدیر امور متقاضیان 07132300744

محمد روستا

مدیر نظارت و ارزیابی فنی 07132306910

فرهام زارع

مدیر فنی و پیمان ها 07132337460

محمدرضا استکی

مدیر شهرک صنعتی منطقه 8 07137744747

سعید شیرنورد شیرازی

مدیر توسعه صنعتی و کارآفرینی 07132339095

امید رضا آریا

مدیر شهرک صنعتی منطقه 2  09172508216

عبدالله رستگار

مدیر شهرک صنعتی منطقه6  09173310554

علی علوی نژاد

مدیر شهرک صنعتی منطقه4 07132307789

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب