چهارشنبه 03 مرداد 1403

منشور اخلاقی کارکنان

با یاری خداوند ما کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس به منظور تکریم ارباب رجوع و دستیابی هر چه بیشتر به اهداف شرکت ، متعهد به اصول زیر می باشیم :

ارتباط با ارباب رجوع و اصول مشتری مداری :
۱.در ارتباط با ارباب رجوع وقت شناس، محرم و امین اسرار باشیم و از نظرات آنها بهره بگیریم .
۲.با رعایت اصول مشتری مداری ، شنونده ای دقیق – صبور و پاسخگویی جامع باشیم .
۳.در برخورد با مراجعین ، خوشرو – متین – انتقاد پذیرو خویشتن دار باشیم .

رفتار سازمانی
به موقع در محل کار خود حضور یافته ، از پوشش زیبا – مناسب و سازگار با فرهنگ عمومی جامعه استفاده نمائیم .
از نظرات همکاران بهره گرفته و از انجام هر گونه رفتار غیر سازمانی که موجبات تعارض و تنشهای سازمانی گردد پرهیز نمائیم .
فضای کار را دلپذیر و مناسب با فرهنگ و مقررات سامان داده محرم و امین اسرار شرکت بوده و بهره مندی از اموال و دارائیهای شرکت را به عنوان یکی از اهداف شرکت و نه به عنوان اهداف شخصی به کار گیریم .

اصول بنیادی
o جهت آموزش و ارتقاء سطح علمی و مهارتی بکوشیم .
o مطابق با مقررات شرکت و با عدل و انصاف رفتار نمائیم و از هر گونه سلیقه شخصی در کار بپرهیزیم .
o روابط سالم شغلی و ارائه تفکرات مثبت را مبنای عمل قرار دهیم

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب